Vedligeholdelse af vandsten

Værd at vide

Påfyldning af vand:

I sommerhalvåret er der stor fordampning af vandet. Og derfor skal der også tit fyldes på. Hæld altid vandet ned ved bunden af stenen og så tæt på stenen som muligt. På den måde undgår du at der kommer større mængder af skidt ned i baljen, som kan give en tilstoppet pumpe. Påfyld aldrig vand ned igennem hullet i stenen, da du risikere at ødelægge pumpen og glasset til lyset – hvis du har dette monteret.

Alger:

Der vil med tiden blive dannet alger på vandstenen. Dette kan nemt bekæmpes med alm. algerens som hældes ned på samme måde, som ved påfyldning af vand. Læs på pakningen hvor stor dosering der skal til pr. liter. En alm. balje som er monteret under vandstenen og som er fyldt op med vand, indeholder ca. 50 liter. Start altid med at påfylde algemiddel og derefter vand for at få blandet algemidlet, så godt som muligt nede i vandet. Efter nogle dage vil algerne forsvinde. Vær dog opmærksom på at, der ved nogle typer vandsten er mange fugle og smådyr som drikker af vandet. Er dette tilfældet bør man nok vælge at, slukke for vandstenen og give den en tur af noget sæbevand og en stiv kost i stedet.

Skiftning af pærer:

Er pæren i din vandsten sprunget. Er det ganske nemt at skifte til en ny. Sluk for vandstenen og ryk forsigtigt glashætten af. Fjern den ødelagte pære og montere en ny alm. 10 – 20 watt halogenpære. Sæt forsigtigt glashætten på igen og så skulle det gerne kører igen. Pas dog på med at du ikke trykker for hårdt, når du sætter hætten på. Du kan nemt komme til at trykke slangen og lyset ned i hullet af vandstenen, så det bliver besværligt at få det op igen. Skulle du være komme til, at ødelægge glasset kan man købe dem løs runde om ved forhandlerne af Aqua Nautica.

Pumpen er stoppet eller ødelagt:

Der skal ikke altid så meget til før en pumpe stopper til. Bare et sandkorn der får sat sig forkert i pumpehuset er nok til at pumpen stopper. Prøv at tænde og slukke pumpen et par gange. Lykkedes det stadigvæk ikke, så prøv at slukke for pumpen og tag haveslangen med moderat tryk og skyld ned i toppen af hullet af vandsten. Pas på glasset til lyset! Efter et halvt minuts tid, så prøv at fjerne slangen og tænd for vandstenen. Gentag dette et par gange hvis det ikke lykkes. Sker der stadig ikke noget er du nød til, at få pumpen op og åbne den, så du kommer ind til selve propellen / magneten. Rens dette godt igennem så det er helt frit for støv / sandkorn. Kan du se at vandet i baljen er meget beskidt, er det en god ide at få det hele op og så få renset balje og pumpe total ellers risikerer du hurtigt at stå med samme problem igen. Nu skulle din pumpe gerne virke. Men er dette ikke tilfældet kan det i stedet være transformeren der er stået af. Det kan i de fleste tilfælde ikke altid svare sig at reparere på dem.

Vinter:

Sluk din vandsten om vinteren, hvis du vil være god ved den. Sørg for at baljen er helt fyldt op med vand så undgår du at pumpen frostspringer. Nogle vælger at hælde kølervæske, sprit eller andet ned til pumpen. Dette er dog ikke at anbefale, da det kan forgifte smådyr der drikker af vandet, når pumpen igen bliver tændt. Og salt bør dog på ingen måde anvendes, da dette kan ødelægger pumpen. Har du en lavsten kan man evt. vælge at lægge en balje hen over stenen, for at beskytte den yderligere.