Pleje og vedligehold af fliser

Værd at vide

Rengøring/vedligehold:

Aflejringer af organiske og uorganiske partikler vil efter nogle år give en lidt mørkere overflade. Dette kan dog holdes en del nede ved, at rengøre overfladen med vand og kost med jævne mellemrum. Man kan dog i svære tilfælde højtryksrense overfladen ganske let, men dette er dog ikke at foretrække, da det oftest ødelægger overfladen i stenene og gør, at de derefter bliver endnu mere modtagelige for alger og snavs.

  • Tykkegummi – Opblødes med rensebenzin, kan evt. også fryses med kulsyre og skrabes af.
  • Oliepletter – Friske oliepletter kan fjernes med kattegrus. Gamle oliepletter kan fjernes med motorrens eller oliefjerner og derefter dækkes 1 døgn med kattegrus.
  • Jernudfældning – Opstår i nogle sten. Ved større angreb kan der blive tale om ombytning af angrebne sten.
  • Saltning – må kun gøres i små mængder og der må kun anvendes alm. køkkensalt (NaCl). Her anbefaler vi i stedet at strø strandsand som bagefter også kan bruges til, at efterfylde fugerne i belægningen.

Mos og alger:

Mos og alger er oftest værst i vintermånederne hvor vejret er fugtigt. Størstedelen af algerne forsvinder dog tit når vejret igen bliver varmt og tørt. Men for at undgå, at der ikke bliver efterladt den mørke overflade som nævnt ovenfor, kan man give fliserne algemiddel et par gange årligt. Dosering er dog forskelligt for hver produkt, læs derfor vejledningen på det produkt du køber. Mos er dog oftest sværere at bekæmpe og der må man ty til den gamle metode med hakkejern, stålbørste eller anden brugbar redskab. Salt kan dog bekæmpe mos, men ødelægger fliserne.

Ukrudt:

Fugerne i belægningen er god grobund for frøukrudt. Dette kan dog hæmmes væsentligt ved at sørge for, at fugerne er godt fyldte med fugesand / strandsand. Og en jævnlig fejning af overfladen gør, at frøene ikke får ro til at spire. Skulle der alligevel komme lidt ukrudt, kan man med fordel sprøjte ukrudtet med diverse midler eller vælge at svie ukrudtet med en ukrudtsbrænder / gasbrænder (ukrudtet må dog ikke være brændt).

Kalkudfældning:

Kalkudfældning er noget der oftest opstår i løbet af det første halve år efter nedlægning. Reaktionen opstår pga. regn, dug eller lign. der trænger ned og fylder porerne i betonen. Dette gør at det opløste kalk (kalcium) som sidder i stenen trænger op til overfladen, hvor vandet herefter fordamper og kalkudfældningerne (kalciumkarbonat) bliver siddende som en hvid hinde. Processen er med til at lukke porerne i stenen. Processen vil dog stadig fortsætte efter et halvt år, men er ikke længere synlig da den kun foregår inde i stenen. Det vil normalt tage 1 – 2 år før den hvide hinde på overfladen er slidt væk af vejr og vind. Man kan dog fjerne noget af kalkudfældningerne ved, at feje med en stiv kost flere gange med skarpt sand (kornstørrelse 1-3 mm – må ikke indeholde ler eller silt). I svære tilfælde kan der være nødvendigt, at afsyre sin belægning. Dette gøres med en meget svag syreopløsning (1 del 30 % saltsyreopløsning til 15 – 20 del vand) som påføres med en alm. havesprøjte. Opløsningen fordeles jævnt på hele overfladen og må kun lige fugtes. Opløsningen får lov at henligge i 5 – 10 min. og fejes imens med en stiv kost. Herefter fejes hele belægningen samtidig med, at der skylles med rindende vand.